Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:214:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 214, 19. august 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.214.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 214

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
19. august 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 831/2011 af 16. august 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2011 af 18. august 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 833/2011 af 18. august 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

13

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/510/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. august 2011 om forlængelse af den periode, der er nævnt i artikel 114, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår de nationale bestemmelser om opretholdelse af grænseværdierne for bly, barium, arsen, antimon og kviksølv samt for N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer i legetøj, som er meddelt af Tyskland i henhold til artikel 114, stk. 4 (meddelt under nummer K(2011) 5355)  (1)

15

 

 

2011/511/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. august 2011 om ændring af beslutning 2004/452/EF om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (meddelt under nummer K(2011) 5777)  (1)

19

 

 

2011/512/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. august 2011 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Bahrain og Libanon i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer K(2011) 5863)  (1)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top