Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:206:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 206, 11. august 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.206.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 206

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
11. august 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 803/2011 af 4. august 2011 om ophævelse af udligningstolden på importen af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende denne import efter en fornyet undersøgelse foretaget i henhold til artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 804/2011 af 10. august 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011 af 10. august 2011 om fastlæggelse af nærmere regler for flyveledercertifikater og visse certifikater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (1)

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 806/2011 af 10. august 2011 om godkendelse af aktivstoffet fluquinconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og beslutning 2008/934/EF (1)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 807/2011 af 10. august 2011 om godkendelse af aktivstoffet triazoxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

44

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2011 af 10. august 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/499/FUSP af 1. august 2011 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/450/FUSP om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sudan

50

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/500/FUSP af 10. august 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

53

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 574/2011 af 16. juni 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for nitrit, melamin, Ambrosia spp., om overslæb af visse coccidiostatika og histomonostatika og om konsolidering af direktivets bilag I og II (EUT L 159 af 17.6.2011)

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top