EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:193:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 193, 23. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.193.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 193

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
23. juli 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse nr. 448/2011/EU af 19. juli 2011 om ændring af beslutning 2004/162/EF for så vidt angår de varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særtolden »octroi de mer«

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/449/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Forvaltningsudvalg for Sundhedsmæssige og Plantesundhedsmæssige anliggender, der er nedsat ved aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, for så vidt angår ændring af tillæg V.A. til bilag IV til nævnte aftale (1)

5

 

 

2011/450/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. juli 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

9

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 716/2011 af 19. juli 2011 om fastsættelse af fiskerimuligheder for ansjos i Biscayabugten for fangstperioden 2011/12

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 717/2011 af 20. juli 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Cornish Pasty (BGB))

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 718/2011 af 20. juli 2011 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Riviera Ligure (BOB))

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 719/2011 af 20. juli 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (saucisson de l'Ardèche (BGB))

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011 af 22. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, for så vidt angår gradvis indførelse af screening af væsker, aerosoldåser og geléer i EU's lufthavne (1)

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 721/2011 af 22. juli 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 722/2011 af 22. juli 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/451/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. juli 2011 om beskikkelse af to slovakiske medlemmer af og fire slovakiske suppleanter til Regionsudvalget

26

 

 

2011/452/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. februar 2011 om Grækenlands statsstøtte C 48/08 (ex NN 61/08) til Ellinikos Xrysos SA (meddelt under nummer K(2011) 1006)  (1)

27

 

 

2011/453/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2011 om vedtagelse af retningslinjer for medlemsstaternes rapportering i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU (meddelt under nummer K(2011) 4947)

48

 

 

2011/454/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. juli 2011 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Litauen (meddelt under nummer K(2011) 5137)  (1)

50

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/455/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2011 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz den 10. juni 2011 om ydelse af en rabat på den differentierede afgift på tung lastvognstrafik gældende for køretøjer i emissionsnormkategori EURO II og III med godkendt partikelfilter

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top