Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:188:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 188, 19. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.188.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 188

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
19. juli 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/420/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2011 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 687/2011 af 18. juli 2011 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 688/2011 af 18. juli 2011 om fravigelse for 2011 af forordning (EF) nr. 501/2008 ved vedtagelse af en supplerende tidsplan for fremlæggelse af oplysningsprogrammer og salgsfremstød af friske frugter og grøntsager på det indre marked og i tredjelande

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 689/2011 af 18. juli 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 690/2011 af 18. juli 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/421/FUSP af 18. juli 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/145/FUSP om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

12

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/422/FUSP af 18. juli 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/603/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

19

 

*

Rådets afgørelse 2011/423/FUSP af 18. juli 2011 om restriktive foranstaltninger over for Sudan og Sydsudan og om ophævelse af fælles holdning 2005/411/FUSP

20

 

*

Rådets afgørelse 2011/424/FUSP af 18. juli 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for det sydlige Middelhavsområde

24

 

*

Rådets afgørelse 2011/425/FUSP af 18. juli 2011 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien

27

 

*

Rådets afgørelse 2011/426/FUSP af 18. juli 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

30

 

*

Rådets afgørelse 2011/427/FUSP af 18. juli 2011 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

34

 

*

Rådets afgørelse 2011/428/FUSP af 18. juli 2011 til støtte for FN's Kontor for Nedrustningsanliggenders indsats med henblik på gennemførelse af FN's handlingsprogram om forebyggelse, bekæmpelse og afskaffelse af alle aspekter ved ulovlig handel med håndvåben og lette våben

37

 

*

Rådets afgørelse 2011/429/FUSP af 18. juli 2011 om Den Europæiske Unions holdning vedrørende den holdning, Den Europæiske Union skal indtage på den syvende gennemgangskonference mellem de deltagende stater i konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse (BTWC)

42

 

*

Rådets afgørelse 2011/430/FUSP af 18. juli 2011 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

47

 

 

2011/431/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. juli 2011 om EU-tilskud til medlemsstaternes 2011-programmer for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning (meddelt under nummer K(2011) 4852)

50

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top