Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:183:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 183, 13. juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.183.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 183

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
13. juli 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980, som ændret ved Vilniusprotokollen af 3. juni 1999

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 668/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 174/2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 669/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 670/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 671/2011 af 12. juli 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/411/FUSP af 12. juli 2011 om fastlæggelse af statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagenturs drift og om ophævelse af fælles aktion 2004/551/FUSP

16

 

*

Rådets afgørelse 2011/412/FUSP af 12. juli 2011 om ændring af Rådets afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

27

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2011/413/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 11. juli 2011 om initiativet til fælles programlægning af forskningsindsatsen »Flere år, bedre liv — demografiske forandringer: potentiale og udfordringer«

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse af Kommissionens afgørelse 2011/122/EU af 22. februar 2011 om en undtagelse fra de oprindelsesregler, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår visse fiskerivarer importeret fra Saint Pierre og Miquelon (EUT L 49 af 24.2.2011)

31

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top