EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:159:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 159, 17. juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.159.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 159

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
17. juni 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/343/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. marts 2011 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 572/2011 af 16. juni 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

2

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 573/2011 af 16. juni 2011 om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 574/2011 af 16. juni 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for nitrit, melamin, Ambrosia spp., om overslæb af visse coccidiostatika og histomonostatika og om konsolidering af direktivets bilag I og II (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (1)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 576/2011 af 16. juni 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 543/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød

66

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2011 af 16. juni 2011 om 149. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

69

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 578/2011 af 16. juni 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

86

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/344/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 30. maj 2011 om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Portugal

88

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/345/FUSP af 16. juni 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

93

 

 

2011/346/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. juli 2010 om statsstøtte C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) iværksat af Portugal i form af en statsgaranti til fordel for BPP (meddelt under nummer K(2010) 4932)  (1)

95

 

 

2011/347/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. juni 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til gennemførelse af en epidemiologisk undersøgelse og foranstaltninger til overvågning af bluetongue som led i aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af denne sygdom i Nederlandene i 2006 og 2007 (meddelt under nummer K(2011) 4146)

105

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

2011/348/EF

 

*

Rådets afgørelse af 10. november 2009 om undertegnelse på Fællesskabets vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

107

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

108

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top