EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:134:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 134, 21. maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.134.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 134

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
21. maj 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/294/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. maj 2011 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (1)

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 495/2011 af 20. maj 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 109/2007 for så vidt angår sammensætningen af fodertilsætningsstoffet monensinnatrium (1)

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 496/2011 af 20. maj 2011 om godkendelse af natriumbenzoat som fodertilsætningsstof til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Kemira Oyj) (1)

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 497/2011 af 18. maj 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 498/2011 af 18. maj 2011 om forbud mod fiskeri efter makrel i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i IIa, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 499/2011 af 18. maj 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 945/2010 om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal debiteres 2011-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagrene til de socialt dårligst stillede personer i EU, og om fravigelse af forordning (EU) nr. 807/2010

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 500/2011 af 20. maj 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/295/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top