EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:100:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 100, 14. april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.100.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 100

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
14. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 360/2011 af 12. april 2011 om gennemførelse af artikel 16, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 361/2011 af 13. april 2011 om godkendelse af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om ændring af forordning (EF) nr. 943/2005 (1)

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 362/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet monepantel (1)

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 363/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet isoeugenol (1)

28

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 for så vidt angår programmer for bekæmpelse af salmonella i visse typer fjerkræ og æg i Kroatien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 og (EU) nr. 955/2010 (1)

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 365/2011 af 13. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/43/EU af 13. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage svovlkalk som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF (1)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/44/EU af 13. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage azadirachtin som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF (1)

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/45/EU af 13. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage diclofop som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (1)

47

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/235/FUSP af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

51

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/236/FUSP af 12. april 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

58

 

 

2011/237/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/1/2011 af 13. april 2011 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. april 2011 om ændring af beslutning 2007/843/EF for så vidt angår programmet for bekæmpelse af salmonella hos visse typer fjerkræ og æg i Tunesien (meddelt under nummer K(2011) 2520)  (1)

73

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 42 af 16.2.2011)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top