EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:086:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 86, 1. april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.086.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 86

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
1. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 310/2011 af 28. marts 2011 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aldicarb, bromopropylat, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon og triforin i eller på visse produkter (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 311/2011 af 31. marts 2011 om erstatning af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

51

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2011 af 30. marts 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

53

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 313/2011 af 30. marts 2011 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

55

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 314/2011 af 30. marts 2011 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

57

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 315/2011 af 30. marts 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

59

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 316/2011 af 30. marts 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 317/2011 af 31. marts 2011 om 147. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

63

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 318/2011 af 31. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

65

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 319/2011 af 31. marts 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

67

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 320/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. april 2011

69

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/203/FUSP af 31. marts 2011 om ændring af afgørelse 2010/445/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for krisen i Georgien

72

 

 

2011/204/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 31. marts 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Danmark og Nederlandene i 2010 (meddelt under nummer K(2011) 1979)

73

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2011/205/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 17. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2011/2)

75

 

 

2011/206/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 18. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2011/3)

77

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1004/2010 af 8. november 2010 om nedsættelse af fiskekvoter for 2010 på grund af tidligere års overfiskning (EUT L 291 af 9.11.2010)

78

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top