Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 63, 10. marts 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.063.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 63

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
10. marts 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 230/2011 af 9. marts 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår EU's toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og fiskevarer med oprindelse i Norge

2

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 231/2011 af 9. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 232/2011 af 9. marts 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

15

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/153/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. februar 2011 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg vedrørende en ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

17

 

 

2011/154/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. marts 2011 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien

21

 

 

2011/155/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. marts 2011 om offentliggørelse og forvaltning af det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 3/2010/SC af 1. juli 2010 om intern omkostningsdeling

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top