EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 49, 24. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.049.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 49

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
24. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 167/2011 af 21. februar 2011 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Republikken Korea

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 168/2011 af 23. februar 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 107/2010 for så vidt angår anvendelsen af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 i foder, der indeholder maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin eller robenidinhydrochlorid (1)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 169/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af diclazuril som tilsætningsstof til foder til perlehøns (indehaver af godkendelsen er Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 170/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsætningsstof til foder til smågrise (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005 (indehaver af godkendelsen er Prosol SpA) (1)

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 171/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsætningsstof til foder til fjerkræ og svin og om ændring af forordning (EF) nr. 255/2005 (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (1)

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 172/2011 af 23. februar 2011 om forudfastsættelse for 2011 af støtten til privat oplagring af smør

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 173/2011 af 23. februar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2095/2005, (EF) nr. 1557/2006, (EF) nr. 1741/2006, (EF) nr. 1850/2006, (EF) nr. 1359/2007, (EF) nr. 382/2008, (EF) nr. 436/2009, (EF) nr. 612/2009, (EF) nr. 1122/2009, (EF) nr. 1187/2009 og (EU) nr. 479/2010 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og ordningerne for direkte støtte til landbrugere

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 174/2011 af 23. februar 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 175/2011 af 23. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/15/EU af 23. februar 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (1)

33

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/122/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. februar 2011 om en undtagelse fra de oprindelsesregler, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår visse fiskerivarer importeret fra Saint-Pierre og Miquelon (meddelt under nummer K(2011) 986)

37

 

 

2011/123/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. februar 2011 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af sedaxan og Bacillus firmus I-1582 i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplet (meddelt under nummer K(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. februar 2011 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af ethametsulfuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 305/09/KOL af 8. juli 2009 om aftalen mellem Notodden Kommune og Becromal Norway AS om salg af elkraft (Norge)

44

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 143/2011 af 17. februar 2011 om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 44 af 18.2.2011)

52

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 144/2011 af 17. februar 2011 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 44 af 18.2.2011)

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top