Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:046:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 46, 19. februar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.046.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 46

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
19. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 149/2011 af 18. februar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår forbedringer af International Financial Reporting Standards (IFRS) (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 150/2011 af 18. februar 2011 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår opdrættet og vildtlevende vildt og kød af opdrættet og vildtlevende vildt (1)

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 151/2011 af 18. februar 2011 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår opdrættet vildt (1)

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 152/2011 af 18. februar 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Chosco de Tineo (BGB))

21

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 153/2011 af 18. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 154/2011 af 18. februar 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

25

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 155/2011 af 18. februar 2011 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af februar 2011 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/110/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. september 2010 om Italiens statsstøtte C 8/09 (ex N 357/08) til Fri-El Acerra S.r.l. (meddelt under nummer K(2010) 6159)  (1)

28

 

 

2011/111/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. februar 2011 om tilladelse, jf. Rådets direktiv 92/66/EØF, til Frankrig til transport af daggamle kyllinger og hønniker ud af den beskyttelseszone, der som følge af et udbrud af Newcastle disease er oprettet i departementet Côtes d’Armor (meddelt under nummer K(2011) 869)  (1)

44

 

 

2011/112/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. februar 2011 om ændring af beslutning 2008/620/EF om et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for torskebestandene i Kattegat, Nordsøen, Skagerrak, den østlige del af Den Engelske Kanal, farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav (meddelt under nummer K(2011) 899)

46

 

 

2011/113/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. februar 2011 om afslutning af regnskaberne for et betalingsorgan i Italien vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2006 (meddelt under nummer K(2011) 911)

47

 

 

2011/114/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. februar 2011 om ændring af beslutning 2008/589/EF om et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for torskebestandene i Østersøen (meddelt under nummer K(2011) 938)

50

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/115/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2010 truffet af det udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering af 18. oktober 2010 om ændring af kapitel 12 om motorkøretøjer i bilag 1 og om optagelse af et nyt kapitel 18 om biocidholdige produkter i bilag 1

51

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 235/09/KOL af 20. maj 2009 om den midlertidige ordning om begrænset støtte (Norge)

59

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer (EUT L 191 af 23.7.2009)

63

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/102/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (EUT L 363 af 20.12.2006)

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top