EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:011:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 11, 15. januar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.011.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 11

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
15. januar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 25/2011 af 14. januar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 26/2011 af 14. januar 2011 om godkendelse af vitamin E som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (1)

18

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 27/2011 af 14. januar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2011 af 14. januar 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. januar 2011

24

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 29/2011 af 14. januar 2011 om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 4. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

27

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 30/2011 af 14. januar 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

29

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/17/FUSP af 11. januar 2011 om ændring af Rådets afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

31

 

*

Rådets afgørelse 2011/18/FUSP af 14. januar 2011 om ændring af Rådets afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

36

 

 

2011/19/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. januar 2011 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til fugemasser til ikke-konstruktionsmæssig anvendelse i bygninger og gangstier (meddelt under nummer K(2011) 62)  (1)

49

 

 

2011/20/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 13. december 2010 om udvidelse af Den Europæiske Centralbanks kapital (ECB/2010/26)

53

 

 

2011/21/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af udvidelsen af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2010/27)

54

 

 

2011/22/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (ECB/2010/28)

56

 

 

2011/23/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 31. december 2010 om Eesti Panks indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til Den Europæiske Centralbanks reserver og hensættelser (ECB/2010/34)

58

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2011/24/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 11. januar 2011 om certificering af virksomheder i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (1)

62

 

 

2011/25/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 14. januar 2011 om retningslinjer for sondring mellem fodermidler, fodertilsætningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlægemidler (1)

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top