Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:322:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 322, 08. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.322.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 322

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
8. december 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet »Aktive unge« og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1137/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1138/2010 af 7 december 2010 om 140. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1139/2010 af 7. december 2010 om 141. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1140/2010 af 7. december 2010 om fordeling for produktionsåret 2010/11 af 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (1)

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1142/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne i forbindelse med betingelserne for undtagelse af visse dyr fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF (1)

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1143/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår anvendelsesperioden i forbindelse med overgangsordninger for visse vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg (1)

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1144/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter brosme i EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1145/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1146/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter rødspætte i VIII, IX og X og EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører spansk flag

28

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1147/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO-område 3 M fra fartøjer, der fører estisk flag

30

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO-område 3 M fra fartøjer, der fører spansk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1149/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII fra fartøjer, der fører spansk flag

34

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1150/2010 af 7. december 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

36

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/90/EU af 7. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage pyridaben som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (1)

38

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/757/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. november 2010 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2015 i Belgien

42

 

 

2010/758/EU

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2010 om elektronisk udveksling med Bulgarien af fingeraftryksdata

43

 

 

2010/759/EU

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2010 om at underkaste 4-metylmetcathinon (mephedron) kontrolforanstaltninger

44

 

 

2010/760/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. december 2010 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der skal uddeles gratis til eller stilles gratis til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i Ungarn i foråret 2010 (meddelt under nummer K(2010) 8482)

46

 

 

2010/761/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. december 2010 om ændring af bilag I og II til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår Ungarns og Det Forenede Kongeriges godkendte nationale foranstaltninger vedrørende forårsviræmi hos karper (meddelt under nummer K(2010) 8617)  (1)

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2010/89/EU af 6. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinmerac som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EUT L 320 af 7.12.2010)

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top