Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 298, 16. november 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.298.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 298

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
16. november 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1032/2010 af 15. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 174/2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte-d'Ivoire

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1033/2010 af 15. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1505/2006 for så vidt angår medlemsstaternes årlige rapporter om resultaterne af kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1034/2010 af 15. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2003 for så vidt angår kontrol med kravene vedrørende identifikation og registrering af kvæg (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1035/2010 af 15. november 2010 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1036/2010 af 15. november 2010 om indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina

27

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1037/2010 af 15. november 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

44

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1038/2010 af 15. november 2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. november 2010

46

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1039/2010 af 15. november 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

49

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/690/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. august 2010 om Polens statsstøtte C 40/08 (ex N 163/08) til fordel for PZL Hydral S.A. (meddelt under nummer K(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. november 2010 om Den Tjekkiske Republiks fritagelse for anvendelsen af beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog på strækningen Strančice–České Budějovice (meddelt under nummer K(2010) 7789)

85

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 293 af 11.11.2010)

87

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top