Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:283:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 283, 29. oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.283.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 283

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
29. oktober 2010


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/652/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. marts 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af samarbejdsaftalen om satellitnavigation mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Kongeriget Norge

11

Samarbejdsaftale om satellitnavigation mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Kongeriget Norge

12

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 970/2010 af 28. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lapin Poron kuivaliha (BOB))

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 971/2010 af 28. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Vastedda della valle del Belìce (BOB))

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 972/2010 af 28. oktober 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/70/EU af 28. oktober 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I (1)

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/653/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2010 om ændring af bilag II til beslutning 2009/861/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2010) 7153)  (1)

28

 

 

2010/654/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. oktober 2010 om ændring af beslutning 2009/852/EF for så vidt angår listen over visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien, der er underkastet visse overgangsforanstaltninger (meddelt under nummer K(2010) 7258)  (1)

34

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2010/651/EU af 26. oktober 2010 om ændring af afgørelse 2010/89/EU for så vidt angår listerne over visse virksomheder i kødsektoren, fiskevaresektoren og ægproduktsektoren samt listen over køle- og fryselagre i Rumænien, der er underlagt overgangsforanstaltninger vedrørende anvendelse af visse strukturelle krav (EUT L 282 af 28.10.2010)

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top