Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 233, 03. september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.233.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 233

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
3. september 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 774/2010 af 2. september 2010 om retningslinjer for kompensation mellem transmissionssystemoperatører og en fælles fremgangsmåde for regulering af transmissionsafgifter (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 775/2010 af 2. september 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Los Pedroches (BOB))

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 776/2010 af 2. september 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Génisse Fleur d'Aubrac (BGB))

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 777/2010 af 2. september 2010 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Prosciutto Toscano (BOB))

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 778/2010 af 2. september 2010 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mela Val di Non (BOB))

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 779/2010 af 2. september 2010 om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Thüringer Rotwurst (BGB))

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 780/2010 af 2. september 2010 om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Thüringer Leberwurst (BGB))

19

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 781/2010 af 2. september 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 782/2010 af 2. september 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

25

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/61/EU af 2. september 2010 om den første tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt (1)

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top