EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:210:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 210, 11. august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.210.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 210

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
11. august 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 715/2010 af 10. august 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår tilpasninger i nationalregnskabet som følge af revisionen af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 716/2010 af 6. august 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2010 af 6. august 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

24

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 718/2010 af 10. august 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 719/2010 af 10. august 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

28

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/50/EU af 10. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage dazomet som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

30

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2010/437/FUSP af 30. juli 2010 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

33

 

 

2010/438/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om forlængelse af perioden, hvor Bulgarien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald kan gøre indsigelse mod overførsel af visse typer affald (meddelt under nummer K(2010) 5434)  (1)

35

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/397/EU af 3. juni 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne (EUT L 190 af 22.7.2010)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top