Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:174:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 174, 09. juli 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.174.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
9. juli 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 599/2010 af 8. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2010 af 8. juli 2010 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer af eksemplerne på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder (1)

18

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2010 af 8. juli 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 602/2010 af 8. juli 2010 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den tredje særlige licitation som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

42

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 603/2010 af 8. juli 2010 om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den tredje særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

43

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 604/2010 af 8. juli 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

44

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/380/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. juli 2010 om ændring af beslutning 2008/840/EF for så vidt angår hasteforanstaltninger mod indslæbning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer K(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. juli 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indien og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2010) 4563)  (1)

51

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 164 af 26.6.2009)

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top