Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 154, 19. juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.154.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 154

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
19. juni 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 530/2010 af 18. juni 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (BGB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 531/2010 af 18. juni 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (BGB))

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 532/2010 af 18. juni 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

5

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 533/2010 af 18. juni 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 534/2010 af 18. juni 2010 om suspension af indsendelse af ansøgninger om importlicenser for sukkerprodukter under visse toldkontingenter

11

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 535/2010 af 18. juni 2010 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2010 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

13

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 536/2010 af 18. juni 2010 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2010 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

15

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 537/2010 af 18. juni 2010 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

17

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 538/2010 af 18. juni 2010 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2010 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

19

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/38/EU af 18. juni 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage sulfurylfluorid som aktivstof (1)

21

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/337/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. juni 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

24

 

 

2010/338/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. juni 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

25

 

 

2010/339/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. juni 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

26

 

 

2010/340/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. juni 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

27

 

 

2010/341/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUPOL Afghanistan/2/2010 af 11. juni 2010 om udnævnelse af missionschefen for EUPOL Afghanistan

28

 

 

2010/342/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. juni 2010 om Banque de Frances undtagelse fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (meddelt under nummer K(2010) 3853)  (1)

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2009/74/EF af 26. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/57/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden (EUT L 166 af 27.6.2009)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top