Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:145:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 145, 11. juni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.145.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 145

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
11. juni 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/319/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. marts 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer

1

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 501/2010 af 10. juni 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 502/2010 af 10. juni 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

4

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/320/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. juni 2010 rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

6

 

 

2010/321/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. juni 2010 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (Konvention nr. 188)

12

 

*

Rådets afgørelse 2010/322/FUSP af 8. juni 2010 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

13

 

 

2010/323/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 10. juni 2010 om indrømmelse af en undtagelse fra gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion for så vidt angår Bulgarien og Tyskland (meddelt under nummer K(2010) 3617)

15

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/324/EU

 

*

Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget den 19. marts 2010 om udnævnelse af direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL)

16

 

 

2010/325/EU

 

*

Afgørelse nr. 3/2010 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget den 19. maj 2010 om udnævnelse af direktøren for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

17

 

 

2010/326/EU

 

*

Afgørelse nr. 4/2010 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget den 19. maj 2010 om udnævnelse af vicedirektøren for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

18

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top