Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 107, 29. april 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.107.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 107

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
29. april 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 363/2010 af 26. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1001/2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Malaysia

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 364/2010 af 26. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 365/2010 af 28. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer for så vidt angår enterobakterier i pasteuriseret mælk og andre pasteuriserede flydende mejeriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt (1)

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 366/2010 af 28. april 2010 om 125. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 367/2010 af 28. april 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 368/2010 af 28. april 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

17

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/241/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. april 2010 om beskikkelse af en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

19

 

 

2010/242/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. april 2010 om beskikkelse af et østrigsk medlem af og en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

20

 

 

2010/243/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. april 2010 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

21

 

 

2010/244/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. april 2010 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af 1,4-dimethylnaphthalen og cyflumetofen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. april 2010 om bevilling til Frankrig af en delvis undtagelse fra beslutning 2006/66/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — støj« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og fra beslutning 2006/861/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »rullende materiel — godsvogne« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt under nummer K(2010) 2588)

24

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 af 5. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (EUT L 147 af 6.6.2008)

26

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 283 af 30.10.2009)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top