Help Print this page 

Document L:2010:023:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 23, 27. januar 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.023.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 23

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
27. januar 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 74/2010 af 26. januar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 2336/2003, (EF) nr. 341/2007, (EF) nr. 1580/2007 og (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår de betingelser og den form, der gælder for de meddelelser, der skal fremsendes til Kommissionen

28

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 75/2010 af 26. januar 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 76/2010 af 26. januar 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

33

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

2010/48/EF

 

*

Rådets afgørelse af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

35

 

 

2010/49/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om fastsættelse af de første regioner, hvor visuminformationssystemet (VIS) sættes i drift (meddelt under nummer K(2009) 8542)

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top