EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 348, 29. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.348.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 348

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. december 2009


Indhold

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

Side

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

 

2009/1010/RIA

 

*

Europols Styrelsesråds afgørelse af 4. juni 2009 om betingelser for databehandling på grundlag af Europol-afgørelsens artikel 10, stk. 4

1

 

 

2009/1011/RIA

 

*

Europols Styrelsesråds afgørelse om bestemmelser af 4. juni 2009 for udvælgelse af, forlængelse af embedsperioden for og afskedigelse af direktøren og vicedirektørerne for Europol

3

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

*

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1295/2009 af 22. december 2009 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

9

 

*

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

10

 

*

Rådets afgørelse 2009/1012/FUSP af 22. december 2009 om støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP blandt tredjelande

16

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/1013/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. december 2009 om bemyndigelse af Republikken Østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om ændring af bilag 3, del I, i de fælles konsulære instrukser om statsborgere fra tredjelande, som er underlagt kravet om lufthavnstransitvisum

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om ophævelse af afgørelse 2009/473/EF om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om Republikken Ungarns myndigheders ydelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

Rådets henstilling af 22. december 2009 om vaccination mod sæsoninfluenza (1)

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 21. december 2009 om sikker iværksættelse af anvendelsen af svovlfattige brændstoffer i skibe ved kaj i fællesskabshavne (1)

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 14. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2009/28)

75

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/886/EF af 27. november 2009 om ændring af beslutning 2002/364/EF om fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EUT L 318 of 4.12.2009)

94

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top