EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:347:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 347, 24. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.347.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 347

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
24. december 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1287/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 af 27. november 2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011

6

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1289/2009 af 23. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1290/2009 af 23. december 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2010

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1291/2009 af 18. december 2009 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere landbrugsbedrifters indkomstforhold

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1292/2009 af 21. december 2009 om fravigelse af forordning (EF) nr. 675/2009, (EF) nr. 676/2009 og (EF) nr. 677/2009 om åbning af licitationer over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien, nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien og nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande, for så vidt angår licitationernes slutdato

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1293/2009 af 23. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 32 (1)

23

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/1005/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 17. december 2009 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme — Finansiering af projekter på energiområdet i forbindelse med den europæiske økonomiske genopretningsplan

26

 

 

2009/1006/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 17. december 2009 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

28

 

 

2009/1007/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 17. december 2009 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

29

 

 

2009/1008/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 7. december 2009 om bemyndigelse af Republikken Letland til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

30

 

 

2009/1009/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22 december 2009 om udnævnelse af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union for perioden fra den 26. juni 2011 til den 30. juni 2015

31

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 352/2009 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering som nævnt i artikel 6, stk. 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (EUT L 108 af 29.4.2009, s. 4)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top