Help Print this page 

Document L:2009:341:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 341, 22. december 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.341.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 341

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
22. december 2009


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/965/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2009) 8680)  (1)

1

 

 

2009/966/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. november 2009 om vedtagelse af Fællesskabets importbeslutninger for visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 og om ændring af Kommissionens afgørelse 2000/657/EF, 2001/852/EF, 2003/508/EF, 2004/382/EF og 2005/416/EF

14

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top