Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 339, 22. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.339.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 339

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
22. december 2009


Indhold

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

Side

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1265/2009 af 21. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1266/2009 af 16. december 2009 om tiende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1267/2009 af 18. december 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1268/2009 af 21. december 2009 om fritagelse af ICES-underafsnit 27 og 28.2 for visse fiskeriindsatsbegrænsninger og registreringsforpligtelser for 2010 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1269/2009 af 21. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 243/2007 for så vidt angår minimumsindholdet af et tilsætningsstof i foder til slagtesvin (1)

27

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1270/2009 af 21. december 2009 om permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer (1)

28

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1271/2009 af 21. december 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

32

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/991/EU

 

*

Rådets afgørelse af 16. december 2009 om Republikken Letlands myndigheders ydelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013

34

 

 

2009/992/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om mindstekravene til de data, der skal indføres i det nationale elektroniske register over vejtransportvirksomheder (meddelt under nummer K(2009) 9959)  (1)

36

 

 

2009/993/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om ændring af beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(2009) 10046)

40

 

 

2009/994/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om ændring af tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mejerivirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2009) 10048)  (1)

41

 

 

2009/995/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2009) 10049)  (1)

44

 

 

2009/996/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om EU-tilskud for 2009 til dækning af Tysklands, Spaniens, Italiens, Maltas, Nederlandenes, Portugals og Sloveniens udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(2009) 10050)

49

 

 

2009/997/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. december 2009 om forlængelse af den periode, hvor Den Europæiske Union stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Libanon

54

 

 

2009/998/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14. december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2009/27)

55

 

 

2009/999/EU

 

*

Europols styrelsesråds afgørelse af 1. december 2009 om vedtagelse af betingelser og procedurer, som er fastsat af Europol for tilpasning af de beløb, der er nævnt i bilaget til Styrelsesrådets afgørelse af 16. november 1999 vedrørende den skat, der til fordel for Europol er pålagt løn og honorarer, som udbetales til Europols personale

58

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 661/2008 af 8. juli 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, og en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 (EUT L 185 af 12.7.2008)

59

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2008/577/EF af 4. juli 2008 om godtagelse af de tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland og Ukraine (EUT L 185 af 12.7.2008)

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top