EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 15. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.328.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
15. december 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter

10

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 af 30. november 2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab

27

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/947/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjans regering om visse aspekter af lufttrafik

39

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

40

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

41

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager

42

 

*

Rådets afgørelse 2009/949/RIA af 30. november 2009 om tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg

48

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2009 af 14. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

50

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1219/2009 af 14. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser for 2010 til importtoldkontingenterne for »baby beef«-produkter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Kosovo og Montenegro

52

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1220/2009 af 14. december 2009 om 117. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

66

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/950/EU

 

*

Det Europæiske Råds afgørelse truffet med samtykke fra Kommissionens formand, af 4. december 2009 om udnævnelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

69

 

 

2009/951/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2009 om ændring af bilag I og II til beslutning 2006/766/EF om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (meddelt under nummer K(2009) 9870)  (1)

70

 

 

2009/952/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2009 om ændring af beslutning 2008/855/EF om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer K(2009) 9909)  (1)

76

 

 

2009/953/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2009 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2009) 9906)  (1)

78

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata (EUT L 326 af 4.12.2008)

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top