EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 312, 27. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.312.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 312

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
27. november 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1139/2009 af 20. november 2009 om ophævelse af forældede rådsretsakter

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1140/2009 af 20. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1141/2009 af 26. november 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRIC's fortolkningsbidrag 17 (1)

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/2009 af 26. november 2009 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Picodon de l'Ardèche eller Picodon de la Drôme (BOB))

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1144/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1145/2009 af 26. november 2009 om forbud mod fiskeri efter dybhavshajer i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i område V, VI, VII, VIII og IX fra fartøjer, der fører spansk flag

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/2009 af 26. november 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1147/2009 af 26. november 2009 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2009 af 26. november 2009 om de bud, der er meddelt med henblik på import af majs som led i den licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009

43

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter (1)

44

 

*

Kommissionens direktiv 2009/146/EF af 26. november 2009 om berigtigelse af direktiv 2008/125/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol som aktivstoffer (1)

55

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/851/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. november 2009 om fastlæggelse af et spørgeskema til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (meddelt under nummer K(2009) 9105)  (1)

56

 

 

2009/852/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. november 2009 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien og om de strukturelle krav til sådanne virksomheder (meddelt under nummer K(2009) 9083)  (1)

59

 

 

2009/853/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. november 2009 om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med henholdsvis Saint-Pierre og Miquelon, Mayotte, Ny Kaledonien, Fransk Polynesien og Wallis og Futuna om, at pengeoverførsler mellem Frankrig og hvert af disse territorier behandles som pengeoverførsler inden for Frankrig i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 (meddelt under nummer K(2009) 9254)

71

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2009/854/FUSP af 20. november 2009 om ændring af fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top