EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:198:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 198, 30. juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.198.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 198

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
30. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 686/2009 af 29. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 687/2009 af 29. juli 2009 om ophævelse af forordning (EF) nr. 877/2008, (EF) nr. 878/2008 og (EF) nr. 879/2008 vedrørende en løbende licitation for salg af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Irland, Italien, Ungarn, Slovakiet og Sverige ligger inde med

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/58/EF af 13. juli 2009 om slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (1)

4

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/59/EF af 13. juli 2009 om førerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (1)

9

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/60/EF af 13. juli 2009 om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave) (1)

15

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (1)

20

 

*

Kommissionens direktiv 2009/85/EF af 29. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage coumatetralyl som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

28

 

*

Kommissionens direktiv 2009/86/EF af 29. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage fenpropimorph som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

31

 

*

Kommissionens direktiv 2009/87/EF af 29. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage indoxacarb som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

35

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/574/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. november 2008 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Føderationen Saint Kitts og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioderne 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 og 1. juli 2009-30. september 2009 og om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i de samme leveringsperioder

39

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte D'ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Føderationen Saint Kitts og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioderne 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 og 1. juli 2009-30. september 2009

41

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioderne 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 og 1. juli 2009-30. september 2009

48

 

 

2009/575/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 27. juli 2009 om beskikkelse af et rumænsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

54

 

 

2009/576/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. juli 2009 om beskikkelse af en britisk suppleant til Regionsudvalget

55

 

 

2009/577/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. juli 2009 om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

56

 

 

Kommissionen

 

 

2009/578/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning (meddelt under nummer K(2009) 5619)  (1)

57

 

 

2009/579/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juli 2009 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer acequinocyl, aminopyralid, ascorbinsyre, benalaxyl-M, mandipropamid, novaluron, proquinazid, spirodiclofen og spiromesifen (meddelt under nummer K(2009) 5582)  (1)

80

 

 

2009/580/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juli 2009 om ændring af beslutning 2006/433/EF om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland i 2002 (meddelt under nummer K(2009) 5866)

82

 

 

2009/581/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juli 2009 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Cloppenburg, Tyskland, i december 2008 og januar 2009 (meddelt under nummer K(2009) 5869)

83

 

 

2009/582/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. juli 2009 om finansiering af særlige hasteforanstaltninger til beskyttelse af Fællesskabet mod rabies

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top