EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:181:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 181, 14. juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.181.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 181

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
14. juli 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 613/2009 af 6. juli 2009 om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2008 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte i De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (kodificeret udgave)

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 615/2009 af 13. juli 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2009 af 13. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2005/94/EF for så vidt angår godkendelse af fjerkræsegmenter og segmenter af andre fugle i fangenskab med hensyn til aviær influenza og supplerende forebyggende biosikkerhedsforanstaltninger i sådanne segmenter (1)

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2009/541/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 2009 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

25

 

 

2009/542/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 8. juli 2009 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

26

 

 

Kommissionen

 

 

2009/543/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer K(2008) 4452)  (1)

27

 

 

2009/544/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker (meddelt under nummer K(2008) 4453)  (1)

39

 

 

2009/545/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. juli 2009 om den årlige fordeling på medlemsstaterne af det beløb, der omhandles i artikel 69, stk. 2a, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 vedrørende støtte til landdistriktsudvikling, og om ændring af Kommissionens beslutning 2006/636/EF (meddelt under nummer K(2009) 5307)

49

 

 

2009/546/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juli 2009 om undtagelse af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Nederlandene fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2009) 5381)  (1)

53

 

 

2009/547/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juli 2009 om ændring af beslutning 2000/57/EF om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme (meddelt under nummer K(2009) 5515)  (1)

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top