EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:125:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 125, 21. maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.125.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 125

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
21. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 412/2009 af 18. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 428/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Saudi-Arabien, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2852/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Republikken Korea og om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af sådanne varer med oprindelse i Taiwan

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 413/2009 af 20. maj 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2009 af 30. april 2009 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2009 af 20. maj 2009 om ændring af direktiv 2007/68/EF om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF for så vidt angår visse fødevareingredienser (1)

52

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2009 af 20. maj 2009 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale mælkekvoter, der er fastsat for 2008/09 i bilag IX til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 417/2009 af 20. maj 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mariánskolázeňské oplatky (BGB))

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2009 af 20. maj 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Petit Épeautre de Haute Provence (BGB))

58

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 419/2009 af 20. maj 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Kiwi de l'Adour (BGB))

60

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 420/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

62

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

64

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 422/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 423/2009 af 20. maj 2009 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden maj 2009 ved forordning (EF) nr. 1529/2007

67

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 424/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

69

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den 5. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

71

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 3. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 310/2009

72

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 427/2009 af 20. maj 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

73

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) (1)

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top