Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 116, 09. maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.116.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 116

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
9. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2009 af 8. maj 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2009 af 8. maj 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi som tilsætningsstof til foder til hunkaniner til avl (indehaver af godkendelsen er Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2009 af 8. maj 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af 6-phytase EC 3.1.3.26 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Danisco (UK) Limited) (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2009 af 8. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2009 af 8. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med oprindelse i Schweiz

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår de nedsatte satser for merværdiafgiften

18

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/373/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2009 om ændring af tillæg B til bilag VII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fjerkrækød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Rumænien (meddelt under nummer K(2009) 3390)  (1)

49

 

 

2009/375/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. maj 2009 om finansiering af arbejdsprogrammet for 2009 vedrørende uddannelsesværktøjer inden for fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

54

 

 

2009/376/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2009 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2009) 3442)  (1)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top