Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 95, 09. april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.095.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 95

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
9. april 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 291/2009 af 8. april 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 292/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 27. marts til den 3. april 2009 i forbindelse med delkontingent III inden for rammerne af det EF-toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008 for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 293/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 294/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 295/2009 af 18 marts 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 296/2009 af 8. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende administrativ bistand ved eksport af visse oste, der er omfattet af en kontingentordning, og som kan komme ind under en særlig ordning ved import til USA (omarbejdning)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 297/2009 af 8. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1277/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 298/2009 af 8. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 299/2009 af 8. april 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 300/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 27. marts til den 3. april 2009 inden for rammerne af det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005 for ris med oprindelse i Egypten

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2009 af 8. april 2009 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for smør for den anden særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 186/2009

40

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/320/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. marts 2009 om godkendelse af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen under ATM-forskningsprojektet i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (SESAR)

41

 

 

Kommissionen

 

 

2009/321/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. april 2009 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det ti-års arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2009) 2564)  (1)

42

 

 

2009/322/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. april 2009 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2009) 2593)  (1)

44

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/323/RIA af 6. april 2009 om tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top