EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:072:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 72, 18. marts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 72

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
18. marts 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2009 af 17. marts 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2009 af 17. marts 2009 om forbud mod fiskeri efter havtaske i VIII c, IX og X og CECAF 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/242/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. marts 2009 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

5

 

 

Kommissionen

 

 

2009/243/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 3. marts 2009 om Fællesskabets holdning til afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede Udvalg under FELO nedsat ved den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Rumænien, Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde, og om ændring af bilag I til aftalen

6

 

 

2009/244/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. marts 2009 om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af en nellike (Dianthus caryophyllus L., linje 123.8.12), der er genetisk modificeret med henblik på farveændring (meddelt under nummer K(2009) 1673)  (1)

18

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2009/245/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks beslutning af 6. marts 2009 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8) om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2009/4)

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/41/EF af 7. juni 1999 om ændring af Rådets direktiv 89/398/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (EFT L 172 af 8.7.1999)

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top