Help Print this page 

Document L:2009:045:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 45, 14. februar 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 45

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
14. februar 2009


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/107/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. januar 2009 om ændring af beslutning 2006/861/EF og 2006/920/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemer i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt under nummer K(2009) 38)  (1)

1

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 100 fra FN’s Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af elektriske batteridrevne køretøjer for så vidt angår specifikke krav til konstruktion, funktionel sikkerhed og hydrogenemission — Revision 2

17

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top