Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 25, 29. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 25

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 85/2009 af 19. januar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2009 af 28. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 87/2009 af 28. januar 2009 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden januar 2009 ved forordning (EF) nr. 327/98

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 88/2009 af 28. januar 2009 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 19. til den 23. januar 2009, for sukkerprodukter i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2009 af 28. januar 2009 om åbning for 2009 af et toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/75/EF

 

*

Rådets afgørelse af 18. december 2008 om udnævnelse af fire medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

16

 

 

2009/76/EF

 

*

Rådets afgørelse af 20. januar 2009 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

17

 

 

Kommissionen

 

 

2009/77/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. januar 2009 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (1)

18

 

 

2009/78/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. januar 2009 om oprettelse af Det Europæiske Banktilsynsudvalg (1)

23

 

 

2009/79/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. januar 2009 om oprettelse af Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (1)

28

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 127/2008 af 5. december 2008 om ændring af bilag VII (Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer) til EØS-aftalen

33

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 128/2008 af 5. december 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

35

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 129/2008 af 5. december 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

36

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 130/2008 af 5. december 2008 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

38

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 131/2008 af 5. december 2008 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top