EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 19, 23. januar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 19

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
23. januar 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 55/2009 af 22. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 56/2009 af 21. januar 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 57/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 63/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 66/2009 af 22. januar 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for mælk og mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

26

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) (1)

29

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2009/45/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 18. december 2008 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

49

 

 

Kommissionen

 

 

2009/46/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. december 2008 om undtagelse af visse tjenester i postsektoren i Sverige fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2008) 8409)  (1)

50

 

 

2009/47/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2008 om, at produktion af elektricitet i Tjekkiet ikke er omfattet af artikel 30, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer K(2008) 8569)  (1)

57

 

 

2009/48/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. januar 2009 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte visse dele til cykler, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2009) 157)

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top