Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:339:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 339, 18. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 339

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
18. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1273/2008 af 17. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1274/2008 af 17. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (1)

45

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/2008 af 17. december 2008 om overvågning i form af fysisk kontrol i forbindelse med eksport af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb

53

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2008 af 17. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

76

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2008 af 17. december 2008 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i form af støtte til privat oplagring i Irland

78

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/2008 af 17. december 2008 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent, som ved forordning (EF) nr. 1399/2007 blev åbnet for import af pølser og kødprodukter med oprindelse i Schweiz

82

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/2008 af 17. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

83

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2008 af 17. december 2008 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af svinekød, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 812/2007

84

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2008 af 17. december 2008 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af svinekød, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 979/2007

85

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1283/2008 af 17. december 2008 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter for import af svinekød, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 806/2007

86

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1284/2008 af 17. december 2008 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 8 til den 12. december 2008, for sukkerprodukter i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

88

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 110/2008 af 5. november 2008 om ændring af protokol 32 til EØS-aftalen om finansielle bestemmelser for gennemførelsen af artikel 82

93

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 111/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

98

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 112/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

100

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 113/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

102

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 114/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og bilag XIX (Forbrugerbeskyttelse) til EØS-aftalen

103

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 115/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XI (Tjenesteydelser på telekommunikationsområdet) til EØS-aftalen

105

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 116/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

106

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 117/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

108

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 118/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

109

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 119/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

110

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 120/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XV (Statsstøtte) til EØS-aftalen

111

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 121/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

113

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 122/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

114

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 123/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

115

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 124/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

117

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 125/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

118

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 126/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

119

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top