Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:331:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 331, 10. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 331

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
10. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1222/2008 af 1. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 40/2008 for så vidt angår forvaltningsforanstaltninger vedtaget af Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/2008 af 9. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/2008 af 9. december 2008 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan imødekommes importlicensansøgninger, som blev indgivet i november 2008 for mejeriprodukter som led i toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1225/2008 af 9. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1186/2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2008

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2008 af 8. december 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2008 af 9. december 2008 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i V, VI, VII og XII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører en spansk flag

13

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/920/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. december 2008 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2008 og om ændring af beslutning 2007/782/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning (meddelt under nummer K(2008) 7572)

15

 

 

2008/921/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. december 2008 om ændring af beslutning 2008/798/EF (meddelt under nummer K(2008) 8197)  (1)

19

 

 

AFTALER

 

 

Kommissionen

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

21

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2008/922/FUSP af 8. december 2008 om gennemførelse af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top