EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:326:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 326, 04. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 326

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
4. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2008 af 3. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2008 af 2. december 2008 om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX fra fartøjer, der fører portugisisk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/2008 af 2. december 2008 om forbud mod fiskeri efter torsk i IV, EF-farvande i II a og den del af III a, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat, fra fartøjer, der fører fransk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/2008 af 3. december 2008 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over garanterede traditionelle specialiteter«, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (kodificeret udgave) (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata (1)

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/2008 af 3. december 2008 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 24. til den 28. november 2008, for sukkerprodukter i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/902/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 2008 om afvisning af at optage napropamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6281)  (1)

35

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top