EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:323:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 323, 03. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 323

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
3. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1193/2008 af 1. december 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2008 af 2. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1195/2008 af 2. december 2008 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Scottish Farmed Salmon (BGB))

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/2008 af 2. december 2008 om fastsættelse for perioden 2008/09 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1197/2008. af 1. december 2008 om forbud mod fiskeri efter kulmule i EF-farvande i II a og IV fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1198/2008 af 1. december 2008 om forbud mod fiskeri efter hellefisk i NAFO-afsnit 3 LMNO fra fartøjer, der fører estisk flag

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/2008 af 2. december 2008 om udstedelse af importlicenser for hvidløg i delperioden 1. marts til 31. maj 2009

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2008 af 2. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1186/2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2008

28

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/102/EF af 19. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen

31

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) (1)

33

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/899/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 2. december 2008 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

62

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2008/900/FUSP af 2. december 2008 om ændring af fælles aktion 2008/107/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien

65

 

*

Rådets afgørelse 2008/901/FUSP af 2. december 2008 om en uafhængig international undersøgelsesmission vedrørende konflikten i Georgien

66

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top