EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:318:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 318, 28. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 318

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
28. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2008 af 27. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2008 af 27. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1134/2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. november 2008

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/2008 af 27. november 2008 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (1)

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/889/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. november 2008 om ændring af beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2008) 6941)  (1)

12

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/890/FUSP

 

*

Rådets afgørelse af 27. november 2008 om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

14

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006)

15

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top