EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:307:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 307, 18. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
18. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2008 af 17. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1136/2008 af 17. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/864/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. juli 2008 om et udkast til forskrift fra Tjekkiet om krav til kosttilskud og berigelse af fødevarer (meddelt under nummer K(2008) 3963)  (1)

4

 

 

2008/865/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. november 2008 om afvisning af at optage chlorat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 6587)  (1)

7

 

 

2008/866/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12 november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2008) 6732)  (1)

9

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/867/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet (meddelt under nummer K(2008) 5737)

11

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2008/868/FUSP af 13. oktober 2008 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (operation EUFOR Tchad/RCA)

15

Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2001 af 25. april 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 118 af 27.4.2001)

21

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1182/2007 af 26. september 2007 om særlige regler for frugt og grøntsager og om ændring af direktiv 2001/112/EF og 2001/113/EF og forordning (EØF) nr. 827/68, (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96, (EF) nr. 2826/2000, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 318/2006 og ophævelse af forordning (EF) nr. 2202/96 (EUT L 273 af 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top