EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:300:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 300, 11. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 300

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
11. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1110/2008 af 10. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/2008 af 10. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2008 af 10. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1731/2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2008 af 10. november 2008 om forbud mod fiskeri efter tunge i VIII a og VIII b fra fartøjer, der fører spansk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2008 af 10. november 2008 om forbud mod fiskeri efter tunge i III a og i EF-farvande i III b, III c og III d fra fartøjer, der fører svensk flag

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/840/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 2008 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer K(2008) 6631)

36

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet

42

 

*

Rådets afgørelse 2008/842/FUSP af 10. november 2008 om ændring af bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

46

 

*

Rådets fælles holdning 2008/843/FUSP af 10. november 2008 om ændring og forlængelse af fælles holdning 2007/734/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

55

 

*

Rådets fælles holdning 2008/844/FUSP af 10. november 2008 om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

56

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2008 af 23. oktober 2008 om fastsættelse af restitutioner for fjerkrækød (EUT L 281 af 24.10.2008)

57

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top