EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:283:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 283, 28. oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 283

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
28. oktober 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1054/2008 af 27. oktober 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 af 27. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2008 af 27. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2008 af 27. oktober 2008 om ændring af tillæg II i bilaget til forordning (EF) nr. 1702/2003 vedrørende luftdygtighedseftersynsbeviset (EASA-formular 15a) (1)

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2008 af 27. oktober 2008 om annullering af registreringen af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Arroz del Delta del Ebro (BGB))

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1059/2008 af 27. oktober 2008 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Arroz del Delta del Ebro eller Arròs del Delta de l’Ebre (BOB))

34

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (1)

36

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/815/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2008 om godkendelse af visse nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos flokke af slagtekyllinger af arten Gallus gallus (meddelt under nummer K(2008) 5699)  (1)

43

 

 

2008/816/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2008 om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Polen er officielt fri for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2008) 5987)  (1)

46

 

 

2008/817/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. oktober 2008 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår import af visse kødprodukter fra Ny Kaledonien til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 6050)  (1)

49

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top