EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 220, 15. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 220

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
15. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 812/2008 af 11. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 954/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rusland

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 813/2008 af 11. august 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 74/2004 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 814/2008 af 14. august 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 815/2008 af 14. august 2008 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Kap Verde, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EF

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 816/2008 af 14. august 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2008 af 14. august 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. august 2008

16

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/670/RIA

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2008 om ændring af Rådets afgørelse 2000/265/EF om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som repræsentant for visse medlemsstater om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng (SISNET)

19

 

 

Kommissionen

 

 

2008/671/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 5. august 2008 om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) (meddelt under nummer K(2008) 4145)  (1)

24

 

 

2008/672/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. august 2008 om ændring af tillægget til bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse mejerivirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 4269)  (1)

27

 

 

2008/673/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om ændring af beslutning 2005/928/EF om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 4311)  (1)

29

 

 

2008/674/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn (meddelt under nummer K(2008) 4321)

30

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag

32

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 (EUT L 148 af 6.6.2008)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top