Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:200:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 200, 29. juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 200

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. juli 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 727/2008 af 24. juli 2008 om afslutning af den fornyede »ny eksportør«-undersøgelse i henhold til forordning (EF) nr. 130/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 728/2008 af 28. juli 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 729/2008 af 28. juli 2008 om registrering af betegnelser i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 730/2008 af 28. juli 2008 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Carnalentejana (BOB))

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 731/2008 af 28. juli 2008 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1249/96 for så vidt angår den yderligere sikkerhed for import af blød hvede af høj kvalitet

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/79/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage IPBC som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

12

 

*

Kommissionens direktiv 2008/80/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

15

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Ændringer i domstolens procesreglement

18

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/621/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse

20

 

 

2008/622/EF

 

*

Rådets Beslutning af 8. juli 2008 om ophævelse af beslutning 2005/183/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Polen

22

 

 

Kommissionen

 

 

2008/623/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. juli 2008 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af Newcastle disease i Estland i 2007 (meddelt under nummer K(2008) 3723)

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top