EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:166:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 166, 27. juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 166

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
27. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2008 af 26. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (kodificeret udgave)  (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2008 af 26. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 831/2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2008 af 26. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (1)

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2008 af 26. juni 2008 om midlertidig suspension af importtolden på visse kornarter i høståret 2008/09

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2008 af 26. juni 2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2008 af 26. juni 2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2008 af 26. juni 2008 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2008 af 26. juni 2008 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1060/2007

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 613/2008 af 26. juni 2008 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 614/2008 af 26. juni 2008 om forbud mod fiskeri efter brosme i norske farvande i ICES-underområde IV fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

29

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2008/59/EF af 12. juni 2008 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top