EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 163, 24. juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 163

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
24. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 587/2008 af 16. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 866/2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten vedrørende regler for varer, tjenesteydelser og personer, der passerer den grønne linje i Cypern

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2008 af 23. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1580/2007

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 591/2008 af 23. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/475/EF

 

*

Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

29

 

 

Kommissionen

 

 

2008/476/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. juni 2008 om ændring af beslutning 2008/185/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2008) 2387)  (1)

34

 

 

2008/477/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. juni 2008 om harmonisering af 2 500-2 690 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 2625)  (1)

37

 

 

2008/478/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. juni 2008 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (meddelt under nummer K(2008) 2336)  (1)

42

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2008/479/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

43

 

*

Rådets fælles aktion 2008/480/FUSP af 23. juni 2008 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

50

 

*

Rådets fælles aktion 2008/481/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af fælles aktion 2008/131/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan

51

 

*

Rådets afgørelse 2008/482/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af afgørelse 2008/134/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

52

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2008/269/EF af 19. marts 2008 om ændring af beslutning 2001/618/EF med henblik på at optage departementerne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrig på listen over regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom (EUT L 85 af 27.3.2008)

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top